home
> Ssaki > Lis polarny Vulpes lagopus

informacje

Najlepsze zdjęcia lisa polarnego powstały podczas fotografowania w kolonii alczyków. Lis podszedł tak blisko, że nie mieścił się w kadrze. Chyba był bardzo zaskoczony naszą obecnością na skalnym stoku. Później widywaliśmy go jeszcze kilka razy. Ciekawe, że w niedużej odległości od miejsc, gdzie przebywa człowiek, były praktycznie niepłochliwe, podczas gdy zaobserwowaliśmy go także na niezamieszkałej przez ludzi wyspie, gdzie bardzo szybko oddalał się. Podobno do tego gatunku lisa należy rekord płodności, jeżeli chodzi o ilość narodzin wśród ssaków. Młodych lisów może się pojawić nawet do kilkunastu. Oczywiście z reguły nie udaje się wychować więcej niż połowy z miotu.

Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny
Lis polarny